คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล รับผิดชอบพื้นที่ ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 แก้ไขฉบับที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “Fun Lesson”
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อยในโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
มรภ.รำไพพรรณี จัดทัพหนุนชุมชนอำเภอแก่งหางแมว “ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”
อ่านเพิ่มเติม
สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลชากไทย
อ่านเพิ่มเติม
สำนักบริการวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประกาศ


คณบดี / ผู้บริหาร

ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์

มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยี

สายตรงผู้บริหาร

โบว์ชัวส์แนะนำคณะ เอกสาร ดาวน์โหลด

ปณิธาน หรือ วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คุณค่าบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม [100%]
ความโปร่งใส [100%]
การมีส่วนร่วม [80%]
วิชาการและบริการสังคม [70%]
ใส่ใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน [90%]หลักสูตรที่เปิดสอน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีของชุมชน ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com