คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้อนรับรักษาการคณบดีและพิธีส่งมอบงาน

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมไตรวิกรม คณะเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดงานต้อนรับรักษาการคณบดีและพิธีส่งมอบงาน โดยรองอธิการบดี ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รับมอบงาน ในฐานะรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากท่าน ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้หมดวาระลง โดยมีผผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานเป็นสักขีพยานในการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ในการนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการบริหารคณะในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เป็นอย่างสูง และในโอกาสนี้ ขอต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th