สำนักบริการวิชาการได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งโรงเซ็น ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีการแนะนำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com