สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลชากไทย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดเนินมะหาด ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีการแนะนำการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ และคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com