ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://www.rbru.ac.th/
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th