อบรมด้านสารสนเทศ

Video อบรมด้านสารสนเทศ
  : การส่งอีเมลแบบแนบไฟล์ [ Link Video ]
  : วิธีสมัคร gmail แบบง่ายๆ [ Link Video ]
  : วิธีการลบ Email ใน Gmail [ Link Video ]
  : วิธีดึงคืนเมลล์ที่เผลอลบไป [ Link Video ]
  : การเพิ่มปฏิทินกลุ่มงานใน google calendar(ปฏิทิน) [ Link Video ]
  : Google Calendar ไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดา [ Link Video ]
  : บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ทักษะดิจิทัล (Key Applications) [ Link Video ]
  : Key Applications [ PDF ]
  : living Online [ PDF ]
  : Computing Fundamentals [ PDF ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th