พุธ, 22 ต.ค. 2014
 
 

ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ

ลงทะเบียนศิษย์เก่าWebboard

ความพึงพอใจของเว็บคณะ

ระดับ
 

ผู้ออนไลน์เว็บไซต์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 กรกฏาคม 2010 เวลา 01:49 น.
ข้อมูลทั่วไป ชื่อหลักสูตร
   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

ชื่อปริญญา
   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
   : วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
   : Bachelor of Engineering(Mechatronics Engineering)
   : B.Eng. (Mechatronics Engineering)

เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
   : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
   : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2010 เวลา 07:24 น.