Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
 สถานที่ตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก Google Map 
ดู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 ติดต่อ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-319111 ต่อ 28801 / แฟกซ์ 039-471062
E-mail. engineering.rbru18@gmail.com
Untitled Document
Untitled Document