- โครงการรอบรมทักษะการนำสัญญาณ(Interlink) -
  -  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรอบรมทักษะการนำสัญญาณ (Interlink) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่ทำงานจริงและฝึกปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน
 
 
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561