- มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะฯ -
  -  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยเหลืองานคณะฯ
 
 
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561