- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่น 1 -
  -  ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 8 รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านสาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่น 1 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลับพลาคอนกรีต มอบเสื้อให้กับผู้เข้ารับการทดสอบ
 
 
วันที่ประกาศข่าว 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561