- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ระบบ BIM ออกแบบอาคารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 -
  -  ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ระบบ BIM ออกแบบอาคารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน
 
 
วันที่ประกาศข่าว 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561