- ประชุมGreenOffice -
  -  ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น M อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม GreenOffice โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะฯเข้าร่วมประชุม
 
วันที่ประกาศข่าว 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561