- บริษัท โปรเทคเอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัดรับสมัครงาน -

          ทางบริษัท โปรเทคเอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ SCG ทำงานสังกัดในนามบริษัท REPCO หรือ บจก.ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด) ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดระยอง ตาม Site งานต่างๆ รายละเอียดตำแหน่งที่แจ้งเปิดรับ

1.Safety Officer (จป เทคนิค , จป เทคนิคขั้นสูง)
ประจำพื้นที่ SCG Site # 7,9
-เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
-จำนวนที่ต้องการรับ จำนวนมาก
-เงื่อนไขการว่าจ้าง และลักษณะหน้างานติดต่อพูดคุยสอบถามโดยตรงค่ะ

2.Civil Supervisor
ประจำพื้นที่ SCG Site# 3
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- จำนวนที่ต้องการ 4 ตำแหน่ง
- เงื่อนไขการว่าจ้าง และลักษณะหน้างานติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะ

3.Material Control
ประจำพื้นที่ SCG Site # 8
-เพศชาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- การว่าจ้าง สัญญาจ้างประจำ
- ลักษณะหน้างานติดต่อสอบถามพูดคุยได้โดยตรง

4.Mechanical Supervisor (Static)
ทำงานหน่วยงาน Maintenance (ซ่อม) ประจำ SCG Site# 3
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 30-35 ปี
- เงื่อนไขการว่าจ้าง และลักษณะหน้างานสอบถามพูดคุยได้โดยตรงค่ะ
- รับ 2 ตำแหน่ง

5.พนักงานเขียนแบบ Draftman
ประจำพื้นที่ SCG Site # 3
- เพศหญิง หรือ ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี
- การว่าจ้าง สัญญาจ้างประจำ
- ลักษณะการทำงานติดต่อสอบถามได้โดยตรงค่ะ
- รับ 1 ตำแหน่ง

6. ช่างเทคนิควางแผนและวิเคราะห์(planning T/A)
ประจำพื้นที่ SCG Site# 3
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- การว่าจ้าง พนักงานประจำ
- วุฒิ ปวส
- สาขาที่รับ คอมพิวเตอร์ , ไฟฟ้า , เครื่องกล , เทคนิคการผลิต
- รับ 1 ตำแหน่ง

7.Constuction Supervisor
ประจำพื้นที่ SCG Site# 7
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 45-48 ปี
- เงื่อนไขการว่าจ้าง และลักษณะหน้างานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรง
- รับ 1 ตำแหน่ง