ประจำปีการศึกษา 2564
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2563
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2562
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

Video อบรมด้านสารสนเทศ
  : การส่งอีเมลแบบแนบไฟล์ [ Link Video ]
  : วิธีสมัคร gmail แบบง่ายๆ [ Link Video ]
  : วิธีการลบ Email ใน Gmail [ Link Video ]
  : วิธีดึงคืนเมลล์ที่เผลอลบไป [ Link Video ]
  : การเพิ่มปฏิทินกลุ่มงานใน google calendar(ปฏิทิน) [ Link Video ]
  : Google Calendar ไม่ใช่แค่ปฏิทินธรรมดา [ Link Video ]
  : บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ทักษะดิจิทัล (Key Applications) [ Link Video ]
ประจำปีการศึกษา 2561
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2560
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2559
  ประจำปีการศึกษา 2560
  : คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th