เข้าร่วมต้อนรับ อาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษาคณบดีผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไตรวิกรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษาคณบดีผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมปรึกษาหารือ วางแผนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อร่วมพัฒนาคณะให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับ
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th