สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด สำนักบริการวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด และ พระอาจารย์มนัส วัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี บรรยายแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กิจกรรมการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีและกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด วิเคราะห์หลักสูตรอบรมหลักสูตรบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและหลักสูตรอบรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งของจันทบุรีและตราด

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com