มรภ.รำไพพรรณี จัดทัพหนุนชุมชนอำเภอแก่งหางแมว “ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”

มรภ.รำไพพรรณี จัดทัพหนุนชุมชนอำเภอแก่งหางแมว “ขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอแก่งหางแมว เป็นประธานในการเปิดโครงการเวทีประชาคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสุริยพงศ์ ทรงศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีที่กำกับงานพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายยศราช แก้วกัน ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก และทีมงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว ตำบลขุนซ่อง ตำบลเขาวงกต ตำบลพวา และตำบลสามพี่น้อง รวมถึงตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน บริบทชุมชน ปัญหาของชุมชน แผนพัฒนาองค์กรชุมชน ความต้องการของชุมชนที่ต้องการรับการหนุนเสริมจากมหาวิทยาลัย และนำมาวางแผนในการดำเนินโครงการบริการวิชาการ การวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com